Nieuwe webversie Prescriptor voor OmniHis Scipio en Promedico ASP

node.tpl.php

Wednesday, 26/09/2012 onder Nieuwsbrieven

Tijdens het weekend van 1 en 2 september krijgen zowel OmniHis Scipio en Promedico ASP de beschikking over een vernieuwde versie van Prescriptor. Aan de koppeling van Mira en MicroHis met deze nieuwe (web)versie wordt momenteel hard gewerkt; de overige HISsen zullen spoedig volgen.

Deze versie (2.0.3.34) van Prescriptor is functioneel uitgebreid met een aantal verbeteringen:

* Een geïntegreerde koppeling met de website van het Kinderformularium van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK).
* Er verschijnt een extra waarschuwing bij het voorschrijven van een geneesmiddel als de patiënt allergisch is voor de betreffende medicatie.
Het receptenscherm is vernieuwd, het toevoegen van een Eigen Keuze is vereenvoudigd en de invoer van gebruiksaanwijzingen wordt gevalideerd op correctheid (conform de eisen betreffende een verbeterde medicatieoverdracht).
* Voor een volledig overzicht van de veranderingen, zie de release notes: Wat is er veranderd in de nieuwe webversie van Prescriptor

Newstags: