Belangrijke content update van Prescriptor

node.tpl.php

Thursday, 18/07/2013 onder Nieuwsbrieven

De bronnen van Prescriptor zijn voor u weer up-to-date gemaakt. De update bevat naast de meest recente G-Standaard (2013-08), het NHG-EVS van juni 2013 met de geheel herziene standaard 'Urineweginfecties', de nieuwe standaard ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)’ en vele nieuwe en bijgewerkte patiëntbrieven.

Ook het aanvullende ETAS formularium is weer bijgewerkt, onder andere naar aanleiding van de hierboven genoemde, veranderde NHG-Standaard 'Urineweginfecties'. Het gratis proefabonnement op het aanvullende ETAS formularium duurt nog tot en met augustus 2013. Om ook na deze periode gebruik te kunnen maken van ETAS, kunt u op onze site een aanvullend abonnement afsluiten.

U heeft nu via Prescriptor in uw HIS de beschikking over:

* NHG-EVS (NHG formularium) van juni 2013 met bijbehorende NHG Standaarden, NHG patiëntbrieven en -afbeeldingen
* ETAS formularium versie 2013.1 (vanaf 1 september 2013 aanvullend abonnement)
* Farmacotherapeutisch Kompas 2013
* G-Standaard / Z-Index 2013-08
NB. Maakt u gebruik van de Windows versie van Prescriptor, dan dient u vooralsnog zelf de update te verzorgen. De meest recente content update van Prescriptor vindt u - na inloggen op deze site - onder het tabblad downloads.
Indien u gebruik maakt van een ASP leverancier, kunt u de update waarschijnlijk niet zelf uitvoeren en dient u uw leverancier te vragen dit voor u te doen.

Newstags: