Veelgestelde vragen

node.tpl.php

 1. Open een testpatiënt
 2. Maak een nieuwe e-regel aan met de indicatie 'A01'
 3. Klik op 'EVS / Rx / Prescriptor' (afhankelijk van uw HIS)
  • De NHG Rx richtlijn 'Pijn' verschijnt in beeld
 4. Onderin het scherm van Prescriptor kunt u klikken op 'Praktijkinstellingen'
  • Als het goed is, ziet u hier uw praktijkgegevens staan. Kloppen die niet, dan kunt u een licentiesleutel aanvragen via https://sso.digitalis.nl

Handig voor een snel overzicht van de mogelijkheden van Prescriptor. De QRC voor de laatste versie van Prescriptor vindt u - na inloggen - onder het tabblad downloads.

De basishandleiding voor de nieuwste versie van Prescriptor vindt u - na inloggen - onder het tabblad downloads.

Het Prescriptor EVS maakt gebruik van een aantal informatiebronnen om tot een adequaat voorschrift te komen:

De G-Standaard

In Prescriptor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde G-standaard van Z-Index. Dit is het geneesmiddelenbestand dat voorheen bekend stond als de KNMP-taxe. De G-Standaard wordt maandelijks in Prescriptor bijgewerkt. In Prescriptor wordt – als onderdeel van de G-standaard – tabel 25 gebruikt voor de doseereenheden en het gebruiksvoorschrift. De Z-Index publiceert elke maand een nieuwe versie van de G-Standaard (doorgaans aan het einde van de maand voor de daaropvolgende maand).

Update-cyclus in Prescriptor:

Maandelijks, tenminste 10 keer per jaar.

Farmacotherapeutisch Kompas

Prescriptor is voorzien van een (directe) koppeling met de preparaatteksten van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) van het Zorginstituut Nederland (ZIN). De koppeling tussen het EVS, Z-Index en het FK is gebaseerd op de ATC-code van het geneesmiddel. Deze integratie maakt het mogelijk om binnen Prescriptor via het FK en de Z-Index van preparaat te switchen.

Update-cyclus in Prescriptor:

Jaarlijks. Het tijdstip is afhankelijk van het moment van aanleveren.

Formularia

Binnen Prescriptor is het mogelijk om tijdens het voorschrijven verschillende formularia te raadplegen. Standaard is Prescriptor gevuld met het NHG-EVS (en het Farmacotherapeutisch Kompas). Het Nederlands Huisartsen Genootschap brengt vier keer per jaar een update van het NHG-Formularium uit, doorgaans in februari, juni, oktober en december.

Update-cyclus in Prescriptor:

 • NHG-EVS: 4x per jaar, in februari, juni, oktober en december, afhankelijk van het moment van aanleveren.
 • NHG-documenten (Standaarden, patiëntbrieven en -afbeeldingen): 4x per jaar.

ICPC

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1. Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1. Daarnaast onderhoudt het NHG de zogenaamde subrubrieken. Dit biedt op nationaal niveau een nadere detaillering binnen de internationaal vastgelegde rubrieken. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. Om deze reden maakt Prescriptor geen gebruik van de subrubrieken, maar toont de (beschikbare) indicaties bij de desbetreffende ICPC (hoofd)code. Op dit moment gebruiken de meeste Huisarts Informatie Systemen (HIS) de ICPC-1 van 2009.

ICPC-2

Sinds 1998 bestaat er al een volgende versie van de ICPC, namelijk de ICPC-2. De verschillen met ICPC-1 zitten niet alleen in relatief kleine veranderingen in de hoofdtitels, maar ook in een andere invulling voor sommige titels. De ICPC-2 heeft wel het voordeel dat deze gekoppeld is aan de International Classification of Diseases versie 10. (ICD-10).

Update-cyclus in Prescriptor:

Meerjaarlijks, afhankelijk van nieuwe versies.

NB. De Windows versie van Prescriptor dient u zelf up-to-date te houden via de aangeboden updates op deze site. Hiervoor dient u wel eerst in te loggen. De webversie wordt centraal bijgewerkt.

Om een licentiesleutel voor Prescriptor in te voeren of aan te passen in Promedico-ASP, gaat u naar het tabblad [Onderhoud]. Kies vervolgens voor: Praktijk en daarna Externe koppelingen. Het volgende scherm verschijnt:

Hier kunt u de licentiesleutel van Prescriptor invoeren en het bijbehorende Prescriptor Praktijk ID.

Uw licentiesleutel en Prescriptor Praktijk ID kunt u vinden na inloggen op de Prescriptor-website.

Vragen over de laatste status met betrekking tot formulariumgericht / doelmatig voorschrijven, klik hier

Om een licentiesleutel voor Prescriptor in te voeren of aan te passen in Promedico-VDF, gaat u naar het tabblad [Beheer]. Kies vervolgens voor: Praktijk en in het praktijkinstellingen-scherm dat vervolgens verschijnt het tabblad [Extern]. Het volgende scherm toont:

Promedico VDF instellingen

Hier kunt u de licentiesleutel van Prescriptor invoeren en het bijbehorende Prescriptor Praktijk ID.

Uw licentiesleutel en Prescriptor Praktijk ID kunt u vinden na inloggen op de Prescriptor-website.

Wanneer de melding ‘no host’ op uw beeldscherm verschijnt, controleer dan de volgende details:

 • Controleer of in de velden URL en Licentiesleutel geen spaties voorkomen (ook aan het begin en het einde).
 • Controleer de licentiesleutel nogmaals. Let daarbij op het verschil tussen:
  - cijfer 0 en letter o.
  - cijfer 1 en letter l.
 • Vul de licentiesleutel opnieuw in door te kopiëren en te plakken (let op spaties).

Vragen over de laatste status met betrekking tot formulariumgericht / doelmatig voorschrijven, klik hier

Om de Prescriptor-instellingen in CGM Huisarts te veranderen, kies in het menu voor:

 • systeembeheer
 • parameters / opties
 • dan aan de linkerkant kiezen voor module: EPD
 • dan aan de rechterkant kiezen voor: Versie Winpres
 • dan staat er wat lijkt op: W:proxy.ezorg.nl:8080:999:jbabcdef1cZ1234500jc


  In deze string staan 5 variabelen gescheiden door een dubbele punt:
  • W = Webversie van Prescriptor; D=Desktopversie van Prescriptor
  • proxy.ezorg.nl =de naam van de proxyserver
  • 8080 =poortnummer
  • 999 =praktijknummer (Praktijk ID)
  • jbabcdef1cZ1234500jc =licentiesleutel

Om de licentiesleutel te wijzigen dienen de laatste 2 waarden aangepast te worden!

 • Om de nieuwste webversie te gebruiken: controleer of net als in het bovenstaande voorbeeld in uw situatie de 'W' staat ingevuld.
 • Mocht het na bovenstaande nog niet werken, installeer dan de XMLRPC-cliënt. Deze is te vinden - na inloggen - onder het tabblad 'downloads'..

Wanneer de melding ‘no host’ op uw beeldscherm verschijnt, controleer dan de volgende details:

 • Controleer of in de velden URL en Licentiesleutel geen spaties voorkomen (ook aan het begin en het einde).
 • Controleer de licentiesleutel nogmaals. Let daarbij op het verschil tussen:
  - cijfer 0 en letter o
  - cijfer 1 en letter l.
 • Vul de licentiesleutel opnieuw in door te kopiëren en te plakken (let op spaties).

Vragen over de laatste status met betrekking tot formulariumgericht / doelmatig voorschrijven, klik hier

Invullen van praktijk ID en Licence Key

 1. Versie 4.0.1 en lager

  a) Selecteer het menu Archief -> Algemene instellingen -> Patiënt-administratie -> tabblad Journaal/Medicatie.

  Versie 4.1.0 en hoger

  a) Selecteer het menu Archief -> Gebruikers -> tabblad Module instellingen.

  b) Selecteer in de overzichtslijst aan de linkerkant de juiste praktijk

 2. Klik op de Wijzig-knop .
 3. Voer in het vak Prescriptor de ontvangen Praktijk ID in.
 4. Voer de ontvangen Licence Key in.
 5. Klik op de OK-knop .
  Voert u ongeldige inloggegevens in, dan meldt Scipio dat.
 6. Herhaal in versie 4.1.0 en hoger voor iedere praktijk de stappen 1.b) tot en met 5. Iedere praktijk dient gebruik te maken van haar eigen Prescriptor account.

Web-dienst Prescriptor instellen

Met ingang van versie 4.1.0 is het adres (URL en Port) van Prescriptor toegevoegd aan het venster Web-diensten. Het is noodzakelijk dat daar het juiste adres is ingevuld. Het ontbreken van het adres heeft tot gevolg dat deze dienst niet meer functioneert.

 1. Selecteer het menu Archief -> Algemene instellingen -> tabblad Web-diensten.
 2. Selecteer in het overzicht aan de linkerkant de dienst Prescriptor.
 3. Het tekstvak URL dient gevuld te zijn met het adres van Prescriptor. Op dit moment (feb. 2018) zijn de standaardwaarden de volgende:

  URL

  Port

 4. Zijn bovengenoemde waarden aanwezig, dan hoeft u niets te doen en kunt u het betreffende venster sluiten.
 5. In het andere geval, er staat geen of een onvolledig adres genoteerd, gaat u verder met de volgende stappen.

 6. Klik op de Wijzig-knop (terwijl de dienst Prescriptor geselecteerd is).
 7. Klik vervolgens op de knop [Standaardwaardes].
  De adresvakken worden door Scipio gevuld.
 8. Klik op de OK-knop .
 9. Sluit het venster Web-diensten.

Vragen over de laatste status met betrekking tot formulariumgericht / doelmatig voorschrijven, klik hier

 1. Ga in het hoofdscherm van MicroHIS X naar 'Systeem-beheer'.
 2. Ga via de snelle toegang 'Praktijk' rechtsboven in het scherm.
 3. Selecteer de juiste praktijk en klik op Wijzigen.
 4. Klik nu het tabblad 'Externe koppelingen' aan:

 5. Vink aan dat u de webversie van Prescriptor wilt gebruiken.
 6. Voer de volgende gegevens in:
  • URL =
  • ID = uw praktijk ID
  • Licentie sleutel = uw licentiesleutel
 7. Heeft u Ezorg ADSL, voer dan de volgende gegevens in:
  • Proxy Servernaam = proxy.ezorg.nl
  • Proxy Poort = 8080
  • Proxy Gebruikersnaam en - Wachtwoord blijven leeg.
 8. Klik op 'Wijzigen' om de instellingen op te slaan.
  • WebPrescriptor is nu klaar voor gebruik.

Wanneer de melding ‘no host’ op uw beeldscherm verschijnt, controleer dan de volgende details:

 • Controleer of in de velden URL en Licentiesleutel geen spaties voorkomen (ook aan het begin en het einde).
 • Controleer de licentiesleutel nogmaals. Let daarbij op het verschil tussen:
  - cijfer 0 en letter o.
  - cijfer 1 en letter l.
 • Vul de licentiesleutel opnieuw in door te kopiëren en te plakken (let op spaties).

Vragen over de laatste status met betrekking tot formulariumgericht / doelmatig voorschrijven, klik hier

Heeft u al een licentiesleutel aangevraagd voor Prescriptor? Dan kunt u naar de supportpagina van Bricks Huisarts gaan, om te zien hoe u de licentiesleutel kunt invoeren. Klik hier om naar de documentatie van Tetra te gaan

Vragen over de laatste status met betrekking tot formulariumgericht / doelmatig voorschrijven, klik hier

Klik hier om TeamViewer Quicksupport te downloaden.

Prescriptor linkt naar verschillende externe websites. Het kan zijn dat systeembeheer deze domeinen moet opnemen in een whitelist zodat deze websites vanuit de werkplek van de voorschrijver kunnen worden geraadpleegd.

Dit zijn de domeinen waar door Prescriptor naar wordt gelinkt:

Beheer door Digitalis:

 1. prescriptor.nl
 2. digitalis.nl
 3. clinicalrules.nl

Extern beheer:

 1. thuisarts.nl
 2. nhg.org
 3. kinderformularium.nl