Regionale Longformularia in opkomst

node.tpl.php

maandag, 22/03/2021 onder Nieuws

Het basisformularium van EVS Prescriptor is het NHG-Formularium. Op dat fundament worden er veelal regionaal praktijkgerichte deelformularia ontwikkeld, zoals longformularia. Zorggroepen kunnen daarmee aanvullende afspraken maken; in het geval van een longformularium met bijvoorbeeld longartsen en apothekers.
Sinds vorig jaar spelen landelijke afspraken rondom formulariumgericht voorschrijven (FGV) hierop in door introductie van FGV3-long, de longindicator. Deze indicator is vormgegeven door Nivel en dient als maat bij nieuwe voorschriften voor preferente inhalatoren binnen de verschillende longformularia.

Longformularium

Digitalis Rx biedt samen met een aantal zorggroepen ondersteuning aan huisartsenpraktijken die het gebruik van een regionaal longformularium willen bevorderen door implementatie ervan in EVS Prescriptor. De betrokken zorggroepen zijn ZGWA, ArtsenZorg, RCH, Honk, RegioZorgNu en Huisartsen Eemland. Zij zijn zich ervan bewust dat therapieafspraken op regionaal niveau betere mogelijkheden bieden voor het gedetailleerd verankeren van regionale afspraken. Bij longinhalatiemiddelen is dit van belang gezien de grote verscheidenheid aan inhalatietechnieken. Zo staan arts en patiënt vanaf het begin meteen al voor strategische keuzes door de wisselende beschikbaarheid van de inhalatoren tegenover de benodigde medicatie in de opeenvolgende behandelstadia van longaandoeningen.

Bredere, regionale formularia

De opkomst van longformularia maakt deel uit van een veel omvangrijkere ontwikkeling en implementatie van breder samengestelde formularia in EVS Prescriptor. Digitalis Rx werkt daarvoor samen met zorggroepen in de regio’s Limburg (Mijn.streek, ZIO/Heuvelland, Cohesie), Oost-Brabant (Asten, PoZOB), Harderwijk (Medicamus) en Nijmegen. In totaal beschikken inmiddels ca. 1200 huisartsenpraktijken in EVS Prescriptor over een regionaal (long)formularium - naast het NHG-Formularium. Al deze ontwikkelingen worden adequaat gemonitord met FGV en ondersteund via de dienst Rx ConForm.
Voor een demonstratie van de implementatie van het Regionaal Transmuraal Longformularium Regio Utrecht in EVS Prescriptor zie RegioZorgNu.

Rx Overleg & SOJA voor FTO’s

Digitalis Rx biedt in samenwerking met een aantal zorggroepen aan huisartsenpraktijken en FTO’s een pakket aan ter ondersteuning bij formulariumgericht voorschrijven. De belangrijkste diensten binnen een dergelijk FTO-pakket zijn Rx Overleg en SOJA.
Rx Overleg is een aanvullende dienst van Rx ConForm, waarbij een FTO thematisch samengestelde rapportages over formulariumgericht voorschrijven afneemt om bijvoorbeeld het regionaal formulariumbeleid te spiegelen en op die wijze inzicht te krijgen in de kwaliteit, de effectiviteit en de naleving van de afspraken. Uiteraard worden de gegevens alleen na toestemming van de deelnemende praktijken verzameld. Rx Overleg ondersteunt op groepsniveau het kwaliteitsmanagement van regionale therapieafspraken.
Daarnaast ontsluit Digitalis voor FTO-deelnemers SOJA -producties gericht op longinhalatiemiddelen. System of Objectified Judgement Analysis (SOJA) is een interactief hulpmiddel waarbij het keuzeproces bij het bepalen van een farmacotherapie transparant wordt gemaakt en keuzecriteria tegen het licht worden gehouden. SOJA wordt ook ingezet om de gemaakte keuzes binnen het (long)formularium te onderbouwen.

Nieuwstags: 
Image: