Update Prescriptor juni 2021

node.tpl.php

dinsdag, 29/06/2021 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard en het bijgewerkte NHG Rx-Formularium. De update van juni 2021 bevat het NHG Rx-Formularium van juni 2021.

Aanpassingen

  • De indicatie Hartfalen is aangepast naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Hartfalen.
  • De indicatie Fasciitis plantaris is aangepast naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris.
  • De indicatie Diabetes Mellitus type 2 is aangepast naar aanleiding van de publicatie van de herziening van de niet-medicamenteuze paragraaf van de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2.

Kleine wijzigingen

  • Op diverse plekken zijn de adviezen voor doxycycline tijdens de zwangerschap aangepast in lijn met de informatie van het Teratologie Informatie Centrum.
  • Op diverse plekken zijn de adviezen voor een aangepaste dosering van amoxicilline/clavulaanzuur bij verminderde nierfunctie weggehaald. Dit n.a.v. het aangepaste medicatiebewakingsadvies waarbij is besloten dat het aanpassen van de orale dosering van amoxicilline/clavulaanzuur bij verminderde nierfunctie en dialyse niet langer nodig is.
  • Er is een doseringsadvies met bijbehorende voorschriften voor pregabaline bij verminderde nierfunctie toegevoegd aan het therapieschema Neuropathische pijn bij de indicatie Pijn.
  • Ranitidine is verwijderd uit het formularium nu het middel definitief door alle fabrikanten uit de handel gehaald is.
Nieuwstags: