Over NHG Rx

node.tpl.php

NHG Rx is de snelste en eenvoudigste manier om een uitgebreid farmacotherapeutisch kennisaanbod direct bij de hand te hebben. Smartphone, tablet, laptop, desktop – NHG Rx geeft via alle apparaten direct toegang tot het NHG-formularium. Met de NHG Rx app kunt u heel eenvoudig de therapie-adviezen uit de NHG-richtlijnen mobiel of op de pc naslaan.

NHG Rx & Prescriptor

NHG Rx is een aanvulling op het elektronisch voorschrijfsysteem Prescriptor. De Prescriptor EVS-module is speciaal ontwikkeld voor alle voorschrijvers, van huisartsen, praktijkondersteuners tot specialisten. Prescriptor is geïntegreerd in het medisch dossier van de patiënt en geeft beslissingsondersteunend advies.
Prescriptor beschikt als multisource EVS-module over een veelheid aan informatiebronnen. Het NHG-formularium is de kern van EVS Prescriptor en de NHG Rx app. Prescriptor-gebruikers die daarnaast een licentie hebben op een aanvullend formularium, kunnen dit eveneens via de app raadplegen. Dit formularium zal naast het NHG-formularium in een duidelijk afgescheiden omgeving van de app worden gepresenteerd. Uiteraard is NHG noch Digitalis verantwoordelijk voor de inhoud van dit aanvullende formularium.
Bent u als huisarts tevens de beheerder van uw praktijk, dan kunt u uw praktijkmedewerkers ook toegang geven tot NHG Rx. In de handleiding ‘NHG Rx voor praktijkmedewerkers’ leest u hoe de koppeling met extra praktijkmedewerkers wordt geactiveerd. Ook wordt beschreven hoe een eerder gekoppelde praktijkmedewerker kan worden verwijderd. U kunt de handleiding downloaden nadat u bent ingelogd.

Gratis voor NHG-leden

De NHG Rx app is niet alleen bedoeld voor voorschrijvers maar ook voor een bredere groep zorgverleners zoals verpleegkundig specialisten en apothekers. Met NHG Rx kunt u snel bij de belangrijkste farmacotherapeutische kennisbronnen van de huisarts. Deze bron is binnenkort uitsluitend nog digitaal up-to-date beschikbaar. Voor niet-NHG-leden wordt zo spoedig mogelijk een speciaal abonnement in het leven geroepen.

De NHG Rx app is het resultaat van de samenwerking tussen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Digitalis Rx. Daarom is NHG Rx gratis voor NHG-leden. NHG Rx is beschikbaar voor Android en iOS.

Download NHG Rx via Google Play of de App Store.