U bent hier

Defensie en Justitie

node.tpl.php

Prescriptor in zorgsysteem van Defensie en Jusititie

De krijgsmacht beschikt sinds 2006 over een Geneeskundig Informatiesysteem Defensie (GIDS). Hierin is Prescriptor geintegreerd ten behoeve van het voorschrijven van geneesmiddelen en de medicatiebewaking.

Bij de Dienst Justitiële Instellingen is Prescriptor in gebruik in samenwerking met het medisch dossier MicroHIS van leverancier CSC.