U bent hier

Farmacotherapie

node.tpl.php

Voorschrijven door navigeren

Een goed geïnformeerde arts kan zich tegenwoordig niet meer uitsluitend op eigen kennis en ervaring baseren bij het nemen van een beslissing over farmacotherapie. In toenemende mate zal de zorgverlener gebruik maken van praktijkondersteunende informatiesystemen zoals Prescriptor.

Vergelijk het met een samenleving die steeds meer vertrouwt op realtime navigatiesystemen, alle traditionele wegenkaarten, stratenboeken en routebeschrijvingen van weleer ten spijt. Deze parallel dringt zich op bij het voorschrijven van geneesmiddelen: enerzijds wenst de arts een zo goed mogelijk voorstel voor een adequate route (reguliere richtlijnen), anderzijds beïnvloeden wegopbrekingen, omleidingen en fileberichten (specifieke complicaties) de keuze voor de te nemen route. Beide informatiestromen dienen in elkaar geschoven te worden: realtime, op de werkvloer en tijdens het voorschrijfproces. Prescriptor zorgt op die manier voor een ondersteuning van de combinatie van routineuze én individuele afwegingen binnen de farmacotherapie. Overigens komt de keuzevrijheid en de autonomie van de voorschrijver niet in de knel. Het blijft mogelijk de eigen intuitie te volgen en ten alle tijde een voorschrift in te voeren of te wijzigen.

Image: