U bent hier

Kennismanagement

node.tpl.php

Kennisontwikkeling en implementatie

Bij kennismanagement gaat het, naast het beheer van de kennis op zich, om het zodanig inrichten van organisatie- en werkprocessen dat kennis optimaal wordt gedeeld en efficiënt toegepast. Het vormt een bindmiddel tussen kennisvergaring en de -toepassing op de werkvloer en creëert grotere betrokkenheid bij de uitvoering.

Prescriptor ondersteunt de arts in het voorschrijfproces, waarbij is gebleken dat het goed mogelijk is om Prescriptor prospectief uit te rusten met therapiekeuzes en voorschriften welke afgestemd zijn op de routine behoeften in de praktijk. Bij deze keuzes vormen landelijke en regionale formularia (NHG-EVS, ETAS, Nijmeegs Formularium, Gronings Formularium) de leidraad. Prescriptor biedt ook mogelijkheden voor de implementatie van lokale therapie-afspraken. Deze afspraken hoeven niet in te gaan tegen bestaande richtlijnen, maar bieden de mogelijkheid richtlijnen effectiever en meer interdisciplinair in te richten en toe te passen.

Image: