U bent hier

Medicatieveiligheid

node.tpl.php

Intelligent schakelen in de medicatieketen

Elektronisch voorschrijven heeft zich gedurende de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een geaccepteerde werkwijze. Bij voorschrijven draait het naast rationele en adequate farmacotherapie steeds meer om medicatieveiligheid en medicatiebewaking. Polyfarmacie, speciale richtlijnen en behandelkeuzes voor ouderen, vermijdbare hospitalisaties vanwege onjuist geneesmiddelgebruik zijn geen vrijblijvende issues meer. Dat vraagt om risicomanagement en gerichte ondersteuning op de werkvloer en daarbij zijn ICT-hulpmiddelen onmisbaar.

Kwaliteit én veiligheid

Risicomanagement wordt als proces wel eens vergeleken met Zwitserse kaas: in elke fase van een systeem zitten gaten, maar dankzij een slimme combinatie van barrières slipt er toch niets doorheen. Fouten onstaan immers niet zozeer door een individuele verantwoordelijkheid maar door systematische zwakke plekken in de zorgketen.
Risicomanagement van de geneesmiddelvoorziening stelt zeer hoge eisen aan het elektronisch verwerken en de medicatie-overdracht in de zorgketen. Het is de uitdaging gelijktijdig de kwaliteit én de veiligheid van de farmacotherapie te verbeteren en niet alleen het digitale recept naar de computer van de apotheek te sturen.
Prescriptor vormt als voorschrijfmodule een belangrijke schakel binnen de keten van aangesloten systemen.

Patiënt centraal

Het ondersteunt een rationele en probleemgerichte toepassing van farmacotherapeutische richtlijnen en onderhoudt een dynamische koppeling met de elektronische, medische dossiers. Door deze koppeling is het mogelijk om de medicatieveiligheid op aspecten van interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en allergieën te bewaken. Prospectief, zodat bij de toepassing van richtlijnen ook individuele aspecten van een patiënt kunnen worden meegenomen.

Image: