U bent hier

Kinderformularium

node.tpl.php

Kinderformularium als bron voor het off-label voorschrijven

Het Kinderformularium is als een kennisbank ontwikkeld door het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Het formularium wordt erkend als richtlijn door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de KNMP. De richtlijnen worden onderhouden op www.kinderformularium.nl.

Indien bij een patiënt tot 18 jaar Prescriptor wordt opgestart, zal de koppeling met het Kinderformularium worden getoond. Komt er in die situatie een geneesmiddel in beeld dan verschijnt er automatisch een icoontje van het Kinderformularium. Via een muisklik wordt doorgelinkt naar de benodigde informatie op de website van het Kinderformularium.

Geneesmiddelenwet

De verbinding die Prescriptor legt met het Kinderformularium voorziet in de behoefte die ontstaan is als gevolg van een artikel 68 in de Geneesmiddelenwet. Het buiten de geregistreerde indicaties voorschrijven van geneesmiddelen is alleen geoorloofd als daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Als de protocollen en standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de behandelend arts en apotheker noodzakelijk. Bij toepassing van de getoonde richtlijnen in het Kinderformularium is overleg tussen behandelend arts en apotheker bij off-label voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen bij kinderen niet langer verplicht.