U bent hier

NHG-ConsultWijzer

node.tpl.php

Richtlijnen, standaarden, patiëntbrieven en patiëntafbeeldingen

De NHG-ConsultWijzer is een uitgave van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het bevat onder meer de NHG-Standaarden, NHG-Formularium, NHG-Farmacotherapeutische Richtlijnen en NHG-Patiëntenbrieven. Deze bronnen worden aandoeningsgewijs in Prescriptor getoond.

Op basis van de beschikbare ICPC-code in het patiëntdossier kan de voorschrijver bronnen naslaan en desgewenst een geneesmiddelvoorschrift, een niet-medicamenteuze behandeling en/of patiëntbrief met achtergrondinformatie over de behandeling en aandoening afdrukken. Al deze acties worden eveneens in het dossier van de patiënt geregistreerd, zodat voor de arts alle informatie onder handbereik is en tevens wordt genoteerd wat er met de patiënt is besproken.