node.tpl.php

Voorschrijvers

Bent u (huis)arts?

Prescriptor is het elektronische voorschrijfsysteem (EVS) dat Digitalis Rx bv speciaal heeft ontwikkeld voor voorschrijvers, van huisartsen tot specialisten.

node.tpl.php

Formulariummanagers

Wenst u uw formularium bij artsen te ontsluiten?

Medicatiemanagement, daar draait het om bij een elektronisch voorschrijfsysteem.

node.tpl.php

Zorggroepen

Wenst uw zorggroep therapie-afspraken te implementeren?

Voor zorggroepen is doelmatig voorschrijven en best practice therapiebeleid van groot belang. De combinatie van EVS Prescriptor en een eigen formularium waarin afspraken zijn vastgelegd, biedt veel voordelen.

node.tpl.php

FTO-managers

Wenst uw zorggroep of FTO therapie-afspraken te implementeren?

Prescriptor biedt naast een referentiebestand met landelijke richtlijnen een aanvullende mogelijkheid bij de ondersteuning van het elektronisch voorschrijven.

node.tpl.php

Zorginstelling

Elektronisch voorschrijven verplicht - waar beginnen we aan?

Prescriptor denkt allereerst aan de primaire zorg van de voorschrijver: de zorg voor de patiënt!

node.tpl.php

Zorg-ICT

Bent u leverancier van zorg-ICT?

Prescriptor is als elektronische voorschrijfmodule ontworpen om te worden gekoppeld aan dossiervormende systemen in de zorg

node.tpl.php

Zorgverzekeraar

Bent u werkzaam bij een zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars zijn altijd op zoek naar kwaliteit, maar zien dat in de praktijk graag gecombineerd met efficiëntie. Zorgverleners die bereid zijn richtlijnen toe te passen en intensief samen te werken in de zorgketen, die willen investeren in goede zorgverlening en verbeterde uitkomsten van zorg transparant willen maken, genieten daarbij grote voorkeur.

node.tpl.php

Patiëntenorganisatie

Bent u patiëntenvereniging of overheid?

Een goed geïnformeerde arts kan zich tegenwoordig niet meer uitsluitend baseren op eigen kennis en ervaring bij het nemen van een beslissing over farmacotherapie.