U bent hier

Formulariummanagers

node.tpl.php

Wenst u uw formularium bij artsen te ontsluiten?

Medicatiemanagement, daar draait het om bij een elektronisch voorschrijfsysteem. Formularia zijn geen bladerboekjes die af en toe worden geraadpleegd, maar onmisbare schakels in het klinische beslissingsproces met zijn vele implicaties.

In Prescriptor worden meerdere bestaande formularia ontsloten, zoals NHG-formularium, Formularium Nijmegen, Groninger Formularium en ETAS. Deze formularia worden regionaal of lokaal onderhouden en via een speciale licentiesleutel bij de betrokken voorschrijvers in Prescriptor ontsloten. Het voordeel hiervan is dat regionale afspraken in de praktijk automatisch ‘desktop’ verschijnen en daardoor beter worden nagekomen. Op deze wijze kan men regionaal of lokaal het (transmurale) therapiebeleid in het kader van doelmatigheid en medicatieveiligheid voor een aantal aandoeningen beter op elkaar afstemmen.