U bent hier

FTO-managers

node.tpl.php

Wenst uw zorggroep of FTO therapie-afspraken te implementeren?

Prescriptor biedt naast een referentiebestand met landelijke richtlijnen een aanvullende mogelijkheid bij de ondersteuning van het elektronisch voorschrijven. Een zorg- of FTO-groep kan namelijk met behulp van de zogenaamde Wizard zelf kennismanagement ter hand nemen en aansluiting zoeken met zorgketens en lokaal overleg. Zo worden eigen afspraken, therapiekeuzes en eventueel kostenbesparende regionale en/of lokale voorkeuren in het bestand met richtlijnen en voorschriften opgenomen. Via een speciale licentiesleutel bij de betrokken voorschrijvers worden in Prescriptor deze, met de Wizard zelf vormgegeven, afspraken ontsloten.

Beste practice

Het voordeel is dat afspraken in de praktijk automatisch ‘desktop’ verschijnen en daardoor beter worden nagekomen. Uw zorg- of FTO-groep krijgt de kans richtlijnen nog effectiever en meer interdisciplinair in te richten en toe te passen. Een voorbeeld van een succesvolle implementatie is de FTO-groep Asten, waarbij apotheker en huisartsen al meer dan tien jaar deze werkwijze in praktijk brengen en daardoor de kwalificatie hebben verworven van ‘best practice’.

Voor informatie
www.syntheshis.nl/archief.php?nummer=2008-01&artikel=ambassadeur_in_elek...