U bent hier

Patiëntenorganisatie

node.tpl.php

Bent u patiëntenvereniging of overheid?

Een goed geïnformeerde arts kan zich tegenwoordig niet meer uitsluitend baseren op eigen kennis en ervaring bij het nemen van een beslissing over farmacotherapie. In toenemende mate zal de zorgverlener mede gebruik maken van praktijkondersteunende informatiesystemen zoals Prescriptor.

Beslissen is navigeren

Vergelijk het met een samenleving die steeds meer vertrouwt op realtime navigatiesystemen, alle traditionele wegenkaarten, stratenboeken en routebeschrijvingen van weleer ten spijt. Deze parallel dringt zich op bij het voorschrijven van geneesmiddelen: enerzijds wenst de arts een zo goed mogelijk voorstel voor een adequate route (reguliere richtlijnen), anderzijds beïnvloeden wegopbrekingen, omleidingen en fileberichten (specifieke complicaties) de keuze voor de te nemen route. Beide informatiestromen dienen in elkaar geschoven te worden: realtime, op de werkvloer en tijdens het voorschrijfproces. Prescriptor zorgt op die manier voor een ondersteuning van de combinatie van routineuze én individuele afwegingen binnen de farmacotherapie.

Medicatieveiligheid

Een steeds belangrijker onderdeel van het voorschrijven van geneesmiddelen is medicatieveiligheid. Er zijn steeds meer - oudere - mensen met verschillende chronische aandoeningen onder behandeling bij een arts. Het medicatiegebruik neemt daardoor niet alleen toe, maar de zorgvraag wordt ook steeds complexer, met alle risico op complicaties en incidenten.

Cijfers verduidelijken dit beeld: Nederland telt op dit moment 2,4 miljoen mensen van 65 jaar of ouder. In 2013 zal dit aantal stijgen tot 2,8 miljoen, ofwel 17% van de totale bevolking. Het Nederlandse zorgstelsel zal door de vergrijzing steeds zwaarder worden belast met een stijgende incidentie van het aantal chronische ziekten en chronisch medicijngebruik. Geschat wordt dat er in Nederland per jaar nu al bijna 20.000 medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames zijn.

Up-to-date-informatie

Om deze complexe problematiek het hoofd te bieden fungeert Prescriptor als een navigatiesysteem voor de geneesmiddelentherapie. Het verkrijgt en integreert informatie uit heel diverse kennisbronnen, waaronder richtlijnen van beroepsverenigingen, geneesmiddelencyclopedieën, onderzoek e.d.. Prescriptor maakt potentiële adviezen voor een kwalitatief goede en veilige medicatie direct toepasbaar voor de arts op de werkvloer. Bovendien is de software van Prescriptor systeemonafhankelijk: het kan aan elk zorg-ICT-systeem met een EPD worden gekoppeld. Door de koppeling met het medisch patiëntdossier worden ook relevante patiëntgegevens met behulp van Prescriptor in het therapeutisch advies betrokken. Met Prescriptor onder de knop is de arts realtime - op elk moment, up-to-date geinformeerd over de laatste stand van zaken rondom patiënt, diens medicatie en de bijbehorende medische context.