U bent hier

Zorg-ICT

node.tpl.php

Bent u leverancier van zorg-ICT?

Prescriptor is als elektronische voorschrijfmodule ontworpen om te worden gekoppeld aan dossiervormende systemen in de zorg - de zogenaamde EPD’s binnen een XIS. Het is bij uitstek niet ontworpen als stand-alone EVS-module. Prescriptor onderscheidt zich als EVS door een aantal bijzondere eigenschappen. Het is geïntegreerd in het EPD (maar doet zelf niet aan medicatiedossiervorming!), het biedt beslissingsondersteunend advies en beschikt als multisource EVS-module over een veelheid aan informatiebronnen voor de voorschrijver.

In de workflow

De gebruikelijke dossiervormende systemen beschikken veelal over een eenvoudige receptinvoermodule, echter vaak met beperkte functionaliteit en onvoldoende gericht op het klinisch voorschrijfproces vanuit het patiëntdossier. Prescriptor gaat een stap verder. Door de samenwerking met een XIS-leverancier integreert Prescriptor naadloos in de workflow van de zorgverlener. Geanonimiseerde patiëntgegevens worden vanuit het XIS realtime uitgewisseld met Prescriptor. Prescriptor is een webservice en rapporteert richtlijnen, inclusief een stappenplan en optionele kant-en-klare voorschriften aan het XIS van de zorgverlener. Tijdens het afwegingsproces wordt de voorschrijver binnen de richtlijn langs mogelijke complicaties geleid, op basis van beschikbare patiëntkenmerken (interacties, contra-indicaties, etc.). De opslag vindt uiteindelijk in het medicatiedossier van de betreffende patiënt in het XIS plaats.

Prescriptor zet op deze wijze een nieuwe EVS-standaard. De zorgverlener behoudt het initiatief en álle dossiervorming en privacy-gevoelige informatie blijven binnen het XIS zelf. De webservice achter Prescriptor biedt de voorschrijver immers alleen maar de resultante van een klinische redeneeropdracht aan en houdt zelf geen gegevens vast. De combinatie van XIS, EPD en EVS wordt door Prescriptor geupgrade zonder dat de architectuur van het dossier en de communicatielijnen in de keten zelf ingrijpend moeten worden aangepast. Prescriptor zorgt hierbij voor integratie van veel kennisbronnen in het voorschrijfproces, zoals o.m. geneesmiddelendatabank (G-standaard van Z-index, NHG-consultwijzer, geautoriseerde formularia, kompas, kinderformularium).

Prescriptor kan prima samengaan met bestaande EVSsen die zich meer richten op de samenstelling van een medicatie-opdracht. Ontbreekt in het zorg-ICT systeem een receptinvoermodule, inclusief integratie met de G-standaard van Z-index, dan kan deze functionaliteit eveneens via Prescriptor worden aangeboden, zodat ook op ‘klassieke wijze’ een recept van A tot Z kan worden ingevoerd en overgezet naar het medicatiedossier.

Voor informatie:
www.syntheshis.nl/archief.php?nummer=2008-01&artikel=farmacotherapeutisc...