U bent hier

Zorggroepen

node.tpl.php

Wenst uw zorggroep therapie-afspraken te implementeren?

Voor zorggroepen is doelmatig voorschrijven en best practice therapiebeleid van groot belang. De combinatie van EVS Prescriptor en een eigen formularium waarin afspraken zijn vastgelegd biedt vele voordelen. Neem het vergroten van de kwaliteit door sturen op IGZ indicatoren. Of de toegevoegde waarde ervan voor zorgverzekeraars door besparing op medicijnkosten. En het voorschrijfgemak.

Therapiebeleid direct in praktijk

Medicatiemanagement vormt een belangrijk instrument bij de implementatie van richtlijnen en de formulering van therapiebeleid. Formularia zijn onmisbare schakels in het klinische proces met haar vele, landelijke, regionale en lokale implicaties. Formularia worden regulier aangeboden in de vorm van boekjes, naslagwerken en websites. Bij Prescriptor bestaat echter de mogelijkheid om de directe vertaling naar de praktijk te maken. De beschikbare formularia zijn geïntegreerd in het HIS en daarmee in de dagelijkse werkzaamheden van de (huis)arts. Bij Prescriptor worden de formulariumkeuzes rechtstreeks aan de patiënt gekoppeld.

Lokaal + regionaal + transmuraal

Er zijn diverse formularia in Prescriptor beschikbaar: landelijke (NHG-EVS, ETAS) en regionale formularia (Nijmeegs formularium). Ze onderscheiden zich vaak door de samenstelling van de zorggroep of FTO’s. Zo kunnen er naast huisartsen, specialisten, ziekenhuisapothekers en/of openbaar apothekers bij betrokken zijn. Afspraken tussen de eerste en de tweede lijn kunnen een belangrijke rol spelen. De lokale dynamiek zal zich waarschijnlijk afspelen bij een beperkt aantal indicaties binnen een FTO. Dat maakt de combinatie van landelijke en/of regionale farmacotherapeutische adviezen én lokale afspraken binnen een voorschrijfsysteem gewenst.

Wizard

Prescriptor biedt naast een referentiebestand met landelijke richtlijnen een aanvullende mogelijkheid bij de ondersteuning van het elektronisch voorschrijven. Een zorggroep kan met behulp van de zogenaamde Wizard zelf kennismanagement ter hand nemen en aansluiting zoeken met zorgketens en lokaal overleg. Een doelmatig therapiebeleid op basis van eigen afspraken, therapiekeuzes en kostenbesparende regionale en/of lokale voorkeuren kan zo worden vastgelegd in een eigen formularium met richtlijnen en voorschriften. Via een speciale licentiesleutel bij de betrokken voorschrijvers zijn deze, met de Wizard zelf vormgegeven afspraken via Prescriptor toegankelijk.

Beste practice

Het voordeel is dat afspraken in de praktijk automatisch ‘desktop’ verschijnen en daardoor beter worden nagekomen. Uw zorggroep krijgt de kans richtlijnen effectiever en meer interdisciplinair in te richten en toe te passen. Een voorbeeld van een succesvol formularium werd samengesteld door de FTO-groep Asten, waarbij apotheker en huisartsen al meer dan tien jaar deze werkwijze in praktijk brengen en daardoor de kwalificatie hebben verworven van ‘best practice’.

Zie voor een ander goed voorbeeld van een eigen formularium: Sofa b.v.