U bent hier

Zorgverzekeraar

node.tpl.php

Bent u werkzaam bij een zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars zijn altijd op zoek naar kwaliteit, maar zien dat in de praktijk graag gecombineerd met efficiëntie. Zorgverleners die bereid zijn richtlijnen toe te passen en intensief samen te werken in de zorgketen, die willen investeren in goede zorgverlening en verbeterde uitkomsten van zorg transparant willen maken, genieten daarbij grote voorkeur.

De elektronisch voorschrijfmodule Prescriptor past uitstekend in dit streven en is bovendien systeemonafhankelijk. De voorschrijfmodule integreert en implementeert in de klinische systemen van de voorschrijver niet-medicamenteuze en farmacotherapeutische adviezen. Herkomst: een breed spectrum van verschillende kennisbronnen, waaronder de NHG-Richtlijnen, het Nijmeegs Formularium, ETAS, Farmacotherapeutisch kompas en het Kinderformularium.

Best practice

Prescriptor biedt daarnaast een aanvulling op het reguliere elektronisch voorschrijven. Een zorggroep of FTO kan met behulp van de zogenaamde Wizard zelf kennismanagement ter hand nemen en aansluiting zoeken met zorgketens en lokaal overleg. Op die wijze kunnen eigen afspraken, therapiekeuzes en kostenbesparende regionale en/of lokale voorkeuren in het bestand met richtlijnen en voorschriften worden opgenomen. Aan dergelijke zorggroepen wordt de mogelijkheid geboden richtlijnen in de praktijk nog effectiever en meer interdisciplinair in te richten en toe te passen.

Een voorbeeld van een succesvolle implementatie is de FTO-groep Asten, waarbij apotheker en huisartsen al ruim een decennium deze werkwijze in praktijk brengen en daardoor zijn gekwalificeerd als ‘best practice’.