Over Digitalis

node.tpl.php

Prescriptor is een geregistreerd handelsmerk van Digitalis Rx bv.
Digitalis is als ontwikkelaar van kennissystemen al meer dan 30 jaar actief op het raakvlak van gezondheidszorg, farmacotherapie, kennismanagement en besliskunde.
In toenemende mate wordt in de gezondheidszorg de nadruk gelegd op samenwerking, afspraken en ketenzorg. Digitalis richt zich op de behoefte aan besluitvormings- en beslissingsondersteuning in de gezondheidszorg door de ontwikkeling van kennissystemen. Het accent ligt daarbij op de farmacotherapie en de inhoudelijke stroomlijning en integratie binnen het zorgproces (elektronisch voorschrijven, farmacotherapie-overleg, formulariummanagement, richtlijnontwikkeling).
 
Sinds 2007 bestaat Digitalis uit: 
Digitalis Rx bv: gericht op praktijkondersteuning met Prescriptor, Formularia en Clinical Rules
Digitalis Mx bv: gericht op kiezen en beslissen met matrixmodellen en kennismanagement zoals SOJA en InforMatrix.
 
Bent u geïnteresseerd in een van deze concepten?
Neem dan contact op met Digitalis: digitalis@digitalis.nl 
Voor meer informatie, ga naar www.digitalis.nl